Denne siden gir deg innblikk i prosjektets historie, og fremdrift.

Høsten 2017 ble et oppstartsmøte med Sigdal Kommune gjennomført, hvor våre tanker for området ble drøftet. I november 2017 varslet vi oppstart av ny reguleringsplan. Dette ble annonsert og varslet naboer / offentlige instanser. Ved oppstart av regulering, har Fylkesmannen, Buskerud Fylkeskommune, Vegvesen, Mattilsynet og andre aktører innspill og synspunkter på området som er viktig å ta med i det videre planarbeidet. Status: Under planlegging

Status: Under planlegging

Reguleringsplan ligger ute på offentlig høring. Mens vi venter så jobber vi nå med planlegging og prosjektering av området. Slik kan vi ha mye klart, og igangsette arbeidene så raskt reguleringsplanen blir godkjent. Her finner du alle dokumenter i forbindelse med reguleringsplanen (Sigdal kommune)